Styrelsen har beslutat och genomfört förändring av låstiderna för samtliga entréportar.

Tidigare har portarna varit låsta mellan 21:00-03:00.

Portarna nu justerade till att vara låsta mellan 21:00-06:00. Förändringen är redan genomförd.

För er som har morgontidning innebär detta inga förändringar, då UNT Distribution numer använder sig av nyckel för utdelning av morgontidning.

För er med hemtjänst och nattliga besök av dessa finns redan nycklar.

Om du mot förmodan har några invändningar mot förändringarna, var vänlig att ta kontakt med styrelsen.

Vid årsstämman 2017 uppkom en diskussion om tidlåsen efter en motion angående portkod till entréerna där styrelsen lovade att se över låsningstiderna och detta är alltså resultatet av detta.

Styrelsen kommer även vidta ytterligare åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten inom föreningens område inom kort.