Länsstyrelsen Uppsala har från och med idag infört utökat eldningsförbud.

Detta innebär att grillning utomhus inte längre är tillåtet, även på privat mark.

Förbudet gäller både gasolgrill och kolgrill, dock ej elgrill.

Vänligen respektera detta.

Tänk på riskerna.

Prata och informera varandra.

Läs mer här:

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-skarpt-eldningsforbud-i-hela-uppsala-lan.html