Vi genomför för närvarande en genomgång och uppdatering av uppgifterna i hemsidan. Vi vill ändå flagga för att det fortfarande kan finnas vissa uppgifter kvar som blivit inaktuella och inte hunnit justeras.