Styrelsen har beslutat att lekplatserna ska renoveras. 

Styrelsen kallar därför till extra stämma den 6 april där styrelsen förelägger ett förslag till renovering, för beslut.  

Inbjudan till information och kallelse till extrastämman delas ut separat i våra brevlådor.