På föreningsstämman den 22 maj valdes styrelseledamöter och suppleanter. Efter konstituerande möte formerar styrelsen enligt följande:

Ordförande: Peter Öström, Körvelgatan 25 C

Vice ordförande: Christer Holmberg, Körvelgatan 29 B

Sekreterare: Anette Ågren, Körvelgatan 41 A

Ledamot: Martin Alm, Körvelgatan 45 C

Ledamot: Veronica Alba, Körvelgatan 21 B

Suppleant: Björn Eriksson, Körvelgatan 49 A

Suppleant: Elsa Grahn, Körvelgatan 23 B

Suppleant: Pia Persson, Körvelgatan 1 B

Mer information från stämman kommer i Informationsbladet i juni