Välkommen till medlemskväll i Kvantingen 

Onsdagen den 27 november kl. 19.00

Styrelsen kommer inledningsvis att informera lite om vad som hänt i föreningen hittills och vad som planeras för den närmaste tiden framöver. Vi kommer bl.a.

  • informera om vår arbetsgrupp som gör en förstudie för renovering/byte av vatten-, värme- och avloppssystem.
  • informera om kommande höjning av månadsavgiften.
  • informera om kommande radonmätning.

Vi kommer också att ta upp och diskutera gemensamma regler och överenskommelser som gäller för oss som boende och medlemmar – vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. 

Vi ser fram emot intressanta diskussioner och hoppas även på att vi i styrelsen kan få fina impulser från er för vårt fortsatta arbete. 

Varmt välkomna,

Styrelsen brf Kvannen