Anticimex har gjort en uppföljande besiktning av eventuell förekomst av skadedjur på föreningens område och lämnat följande rapport i utdrag: ”Vid dagens besök (2019-11-26) har jag utfört en okulär utvändig inspektion av Brf Kvannens fastigheter samt kontrollerat samtliga utplacerade kontrollstationer och innehållet i dessa. Spår av vad som bedömdes vara möss påträffades i ett mindre antal stationer. Men inte något som tyder på någon onormalt hög aktivitet. Revidering av ritning över utställda stationer samt fastsättning av lådor med lim, som suttit löst. Bra att tänka på är att se till att matning av fåglar vid altaner och balkonger inte förekommer. Detta drar till sig gnagare väldigt snabbt och bör inte förekomma samt att man håller efter skräp och bråte, som i dagsläget ser bra ut.”

Anticimex