Föreningen har avtal med Parkia när det gäller övervakning av parkering på gårdarna.

Eventuella överträdelser bötfälls av Parkia. Överklaganden görs direkt till dem.

Följande gäller:

Medlemmar

 Medlem får parkera i max 15 minuter för i och urlastning. Skyltar finns vid infart.

 För längre parkering vid in- och utflyttning till bostad krävs parkeringstillstånd som fås på expeditionen.

 Parkeringstillstånd hämtas på expeditionen på expeditionstid, eller beställs före via expeditionens mejl : kvannen@blixtmail.se. Tillstånd gäller max en vecka.

Hantverkare

 Hantverkare måste ha giltigt och synligt parkeringstillstånd från föreningen.

 Parkering får endast ske under normal arbetstid, vardagar.

 Övrig parkering kräver skriftligt intyg från föreningen

Generellt

 Parkering är endast tillåten på asfalterade ytor. Det är inte tillåtet att parkera på gräsytor.

 Parkering ska ske så att andra bilar har möjlighet att passera förbi den parkerade bilen.

 Passage skall kunna ske utan att behöva köra på gräsmattor.