Som tidigare nämnts hade styrelsen det första informationsmötet för nyinflyttade medlemmar den 5 mars. I länken nedan framgår underlaget för informationen, som kan vara användbart i flera sammanhang.

Information