Varje år sker sopning av våra garage, vår och höst.

Nu är det dags att sopa bort det som samlats sedan den senaste sopningen.

För att göra detta möjligt och att undvika skador på ditt fordon måste vi be dig att flytta ditt fordon den aktuella dagen mellan kl 10 – 16, se schema nedan.

Detta kan också vara ett bra tillfälle för dig att ta bort eventuellt onödigt material som idag kan finnas framför bilen. Endast en extra uppsättning hjul får finnas.

Vi beklagar de eventuella besvär detta kan ha för dig.

Om Du är tvungen att ställa bilen på avgiftsbelagd plats på Körvelgatan i samband med städningen är föreningen beredd att betala för den tid Du står där. Pengar utbetalas mot uppvisande av kvitto.

Tisdag 12/5 kl: 10:00 – 16:00 Garagelänga 901 – 930

Onsdag 13/5 kl: 10:00 – 16:00 Garagelänga 801 – 821

Torsdag 14/5 kl: 10:00 – 16:00 Garagelänga 701 – 715