Vi vill härmed ge förhandsbesked om att årets stämma flyttas till den 23 juni 2020. På grund av de mötesrestriktioner som råder har vi också beslutat att stämmans beslut genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro i möteslokal. Instruktioner om hur det ska gå till, röstningsmaterial, kallelse och årsredovisning kommer att delas ut till samtliga medlemmar i våra brevlådor inom kort.

Styrelsen