Årsredovisningen (ÅR) för 2019 finns redan nu att läsa under Dokument på hemsidan. Du kommer också som vanligt att få ett pappersexemplar av ÅR tillsammans med kallelsen till årsstämman och övriga handlingar i brevlådan senast den 8 juni. Har du frågor med anledning av ÅR skriver du ett mejl till expeditionen, kvannen@blixtmail.se.