Mätning av radon i inomhusluft kommer att genomföras under perioden november – januari 2021. Två detektorer kommer den 24 november att placeras ut i samtliga marklägenheter och i ett urval av lägenheterna på övre plan. Insamling kommer att ske den 26 januari.

Radonmätningen utförs i samarbete med Riksbyggen och Relita.

KOM IHÅG! att lämna fullmakt att komma in i lägenheten i de fall du inte finns hemma de datum som aviserats . Se vidare information och kontaktuppgifter som delats ut i postfacken till berörda lägenheter.