I och med att det kommer ske större underhållsåtgärder de kommande åren höjs årsavgiften (månadsavgiften) och hyror från och med 1 april 2021. Månadsavgiften höjs med 3,6%. P-platser, MC-garage och förråd höjs med 15 kr/månad, garage höjs med 25 kr/mån och carportar med 50 kr/månad.