Årets stämma blir den 20 april och p g a pandemin så genomförs den även i år via poströstning. Kallelse , information och poströstningsblankett kommer att läggas i ditt postfack senast två veckor innan stämman.