Ventilationsrengöring kommer att utföras i våra lägenheter under
V. 10-11. Avisering kommer ske så du vet vilken dag som Thorszelius behöver tillträde till din lägenhet. Mer information finns uppsatt i trapphusen.