Styrelsen tog den 31 maj 2021 beslut om att införa avflyttningskontroll in samband med försäljning av bostadsrätt. Kontrollen syftar till att kontrollera de delar som föreningen ansvarar för samt kontrollera att bostadsrätten har fuktskador.