Infobladet för juni är nu utdelat i postfack och uppsatt på entrétavlor. Finns att läsa under Information – Infobladet.