Nu finns Årsredovisningen inkl. revisionsberättelsen för 2021 tillgänglig på hemsidan under Information – Ekonomi. I år är det endast digital utgåva vilket vi tidigare informerat om. Vill du ha hjälp att få en utskriven version så mejlar du styrelsen.