Träd på parkeringen, en del gårdar och längs Fålhagsleden kommer att beskäras under perioden 12-14 oktober 2022.

Parkeringen 12/10

Träden på parkeringen ska beskäras

Den 12 oktober mellan klockan 07:00-17:00.

För att göra detta möjligt och att undvika skador på ditt fordon måste vi be dig att flytta ditt fordon den aktuella dagen under den tid som anges.

Ingen ersättning för p-avgifter utgår när du har din bil flyttad.
Om du inte flyttar bilen lämnar du bilen på egen risk, föreningen tar inget ansvar för eventuella skador.