BRF KVANNEN INFOBLAD SOMMAR 2024 

Årsstämma 15:e maj avklarad. Ny styrelse vald. Se anslag i varje trapphus. 

VVS-projektet 

Fortlöper enligt plan. De första lägenheterna är inflyttningsklara. Frågor som rör projektet hänvisas till Riksbyggen. 

Appen Mitt Boende 

Riksbyggens app Mitt boende är den kanal du kan ladda hem till din telefon och använda angående ditt boende. Det går att komma till samma tjänst via en dator.  

Föreningens hemsida www.kvannen.se är ytterligare en kanal för att söka information om föreningen och ditt boende. Där hittar du ex. hitta mejladressen till styrelsen vilken är kommunikationsvägen från medlemmar till styrelsen.  

Vår förening 

Du som läser detta tar nog ett stort ansvar för våra gemensamma utrymmen, gårdar och sophantering. Vi vet att det medför extra kostnader om sopor sorteras fel. Var och en av föreningens medlemmar ser till att slänga sina grovsopor i därtill avsedd container samt att skrymmande föremål och farligt avfall transporteras till kommunens återvinningscentraler, ex. Arkgatan 14 i Fyrislund, Alternativet till detta medför extrakostnad för oss som förening. 

Bokning av tvättstugor via internet 

Tyvärr är problemen kring bokning av tvättstugor via internet ännu ej lösta. Hoppas ni som använder den tjänsten har tålamod. Bokning av tvättid i respektive tvättstuga fungerar. 

Information gräsklippning, sommarjobbare samt sopning av garage 

Fastighetsskötare trimmar inte gräset vid utbyggnader, utan bara vid ordinarie altan/balkong. 

Ordinarie fastighetsskötare ersätts under semestern av sommarjobbare. 

Sopning av garage kommer ske under hösten.   

Grillning 

Vid grillning är du skyldig att följa föreningens föreskrifter där det bl.a. står att förvaring av grillar sker på altan/balkong, inte på gräsmattan. Du har ansvar för brandsäkerheten och lämnar aldrig en varm grill obevakad. Vi vill inte att någon olycka sker. 

Barnpooler 

Du får ha barnpooler på gården men de ska tömmas på kvällen. Du har ansvaret för säkerheten. Vi vill inte att någon olycka ska ske. 

Sommarstängt 

Styrelsen tänker vara lite lediga i sommar. Det innebär att mejl till styrelsen kommer läsas sporadiskt 24:e juni till 11:e augusti. Det finns möjlighet att lägga ett skrivet meddelande i brevlåda. Brf Kvannens brevlåda töms sporadiskt under samma period. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar