BRF Kvannen

Körvelgatan 1-55 udda nummer

Kategori: Påminnelse

Medlemskväll

Välkommen till medlemskväll i Kvantingen 

Onsdagen den 27 november kl. 19.00

Styrelsen kommer inledningsvis att informera lite om vad som hänt i föreningen hittills och vad som planeras för den närmaste tiden framöver. Vi kommer bl.a.

  • informera om vår arbetsgrupp som gör en förstudie för renovering/byte av vatten-, värme- och avloppssystem.
  • informera om kommande höjning av månadsavgiften.
  • informera om kommande radonmätning.

Vi kommer också att ta upp och diskutera gemensamma regler och överenskommelser som gäller för oss som boende och medlemmar – vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. 

Vi ser fram emot intressanta diskussioner och hoppas även på att vi i styrelsen kan få fina impulser från er för vårt fortsatta arbete. 

Varmt välkomna,

Styrelsen brf Kvannen

Påminnelse

Styrelsen får ofta frågor om vad jag får slänga i containern?

Mellan husen nr.43 och 37 finns det en anläggning med container där du skall lägga dina grovsopor. Materialet skall läggas i containern. Det är inte tillåtet att slänga gamla kylskåp, TV-apparater, möbler eller liknande i eller utanför containern. Du måste själv transportera detta till kommunens återvinningscentraler!

Nyvald styrelse i Brf Kvannen

På föreningsstämman den 22 maj valdes styrelseledamöter och suppleanter. Efter konstituerande möte formerar styrelsen enligt följande:

Ordförande: Peter Öström, Körvelgatan 25 C

Vice ordförande: Christer Holmberg, Körvelgatan 29 B

Sekreterare: Anette Ågren, Körvelgatan 41 A

Ledamot: Martin Alm, Körvelgatan 45 C

Ledamot: Veronica Alba, Körvelgatan 21 B

Suppleant: Björn Eriksson, Körvelgatan 49 A

Suppleant: Elsa Grahn, Körvelgatan 23 B

Suppleant: Pia Persson, Körvelgatan 1 B

Mer information från stämman kommer i Informationsbladet i juni

Till medlemmarna i Brf Kvannen. Extrastämmans beslut att inte genomföra renovering av gårdarnas lekplatser.

På lördagen 6 april hölls extrastämma i Kvantingen, för att besluta om renovering av gårdarnas lekplatser. En timme före stämman fanns tillfälle att se färgplanscher med förslag till de tre första ombyggda lekplatserna, och diskutera projektet med två av styrelsemedlemmarna Helene Vaara och projektledaren Andreas Fredriksson. Under stämman diskuterades bl.a. vilken prioritet lekplatserna skulle ha i förhållande till andra underhållsarbeten i våra fastigheter, och kostnader för dessa.

Vid omröstningen fanns tre förslag: 

1. att återremittera ärendet till ordinarie årsstämma i maj, eller att avgöra frågan idag. 

2. att uppdra åt styrelsen att genomföra renoveringen enligt liggande förslag

3. att inte genomföra renoveringen enligt förslaget.

Beslut: Beslutades att avgöra frågan idag.

Beslut: Stämman beslutade med knapp majoritet att inte genomföra renoveringen av lekplatserna enligt liggande förslag.

Information till medlemmarna i Brf Kvannen: Extrastämma angående renovering av våra lekplatser på gårdarna

Styrelsen har beslutat att lekplatserna ska renoveras. 

Styrelsen kallar därför till extra stämma den 6 april där styrelsen förelägger ett förslag till renovering, för beslut.  

Inbjudan till information och kallelse till extrastämman delas ut separat i våra brevlådor.

© 2019 BRF Kvannen

Tema av Anders NorenUpp ↑