BRF Kvannen

Körvelgatan 1-55 udda nummer

Kategori: Påminnelse (sida 1 av 3)

Meddelande från styrelsen angående åtgärder med anledning av Corona-virussituationen

Med anledning av smittorisk för Coronaviruset håller expeditionen stängt för besök fr.o.m. idag 31 mars 2020 och tills vidare. Ärenden till styrelsen hänvisas därför till kontakt via mejl till expeditionen, kvannen@blixtmail.se, eller meddelande i brevlådan utanför expeditionen.

Vi vill samtidigt meddela att den planerade årsstämman 27 maj 2020 kan komma att flyttas fram i tiden och även anpassas till de allmänna restriktioner som regeringen utfärdar och vad som regleras i Lagen om ekonomiska föreningar. Så snart läget klarnar återkommer vi med besked i frågan till samtliga medlemmar.

För tillfället fel på bokning av vissa tvättstugor via vår hemsida

Det går för tillfället inte att boka tvättider på vissa av tvättstugorna via hemsidan, felsökning och åtgärder pågår. Du kan dock använda tavlan i tvättstugan för bokning m.m. som vanligt.

För närvarande återstår stuga 11 som behöver få vissa utrustningskomponenter utbytta.

Från Informationsmötet för nyinflyttade medlemmar den 5 mars

Som tidigare nämnts hade styrelsen det första informationsmötet för nyinflyttade medlemmar den 5 mars. I länken nedan framgår underlaget för informationen, som kan vara användbart i flera sammanhang.

Information

Parkering på gårdarna

Föreningen har avtal med Parkia när det gäller övervakning av parkering på gårdarna.

Eventuella överträdelser bötfälls av Parkia. Överklaganden görs direkt till dem.

Följande gäller:

Medlemmar

 Medlem får parkera i max 15 minuter för i och urlastning. Skyltar finns vid infart.

 För längre parkering vid in- och utflyttning till bostad krävs parkeringstillstånd som fås på expeditionen.

 Parkeringstillstånd hämtas på expeditionen på expeditionstid, eller beställs före via expeditionens mejl : kvannen@blixtmail.se. Tillstånd gäller max en vecka.

Hantverkare

 Hantverkare måste ha giltigt och synligt parkeringstillstånd från föreningen.

 Parkering får endast ske under normal arbetstid, vardagar.

 Övrig parkering kräver skriftligt intyg från föreningen

Generellt

 Parkering är endast tillåten på asfalterade ytor. Det är inte tillåtet att parkera på gräsytor.

 Parkering ska ske så att andra bilar har möjlighet att passera förbi den parkerade bilen.

 Passage skall kunna ske utan att behöva köra på gräsmattor.

Informationsmöte för nyinflyttade i föreningen

Styrelsen har beslutat att införa informationsmöten för nyinflyttade medlemmar, med början ikväll 4 mars kl. 19.00 i Kvantingen. Till den första träffen har nyinflyttade under 2019 – 2020 fått en personlig inbjudan. Vi kommer att informera om vad som är bra att veta om föreningen, visa var man snabbast hittar information och naturligtvis få ställa frågor och få svar från styrelserepresentanterna. Vi kommer även att erbjuda en rundvandring i området och visa på vilka gemensamma lokaler vi har.

« Äldre inlägg

© 2020 BRF Kvannen

Tema av Anders NorenUpp ↑