BRF Kvannen

Körvelgatan 1-55 udda nummer

Kategori: Nyheter (sida 1 av 10)

Kom ihåg

Grill- och cykelrensing

Rättelse från infobladet juni-2019

I infobladet som gick ut under juni 2019 berättade vi om nya blomkrukor i två storlekar som skulle placeras ut på gårdarna. Detta kommer inte att ske då en av leverantörerna har gått i konkurs. Därför avser vi att göra denna förändring till nästa sommar istället. De gamla betonglådorna kommer att stå kvar tills vidare.

Nyvald styrelse i Brf Kvannen

På föreningsstämman den 22 maj valdes styrelseledamöter och suppleanter. Efter konstituerande möte formerar styrelsen enligt följande:

Ordförande: Peter Öström, Körvelgatan 25 C

Vice ordförande: Christer Holmberg, Körvelgatan 29 B

Sekreterare: Anette Ågren, Körvelgatan 41 A

Ledamot: Martin Alm, Körvelgatan 45 C

Ledamot: Veronica Alba, Körvelgatan 21 B

Suppleant: Björn Eriksson, Körvelgatan 49 A

Suppleant: Elsa Grahn, Körvelgatan 23 B

Suppleant: Pia Persson, Körvelgatan 1 B

Mer information från stämman kommer i Informationsbladet i juni

Till medlemmarna i Brf Kvannen. Extrastämmans beslut att inte genomföra renovering av gårdarnas lekplatser.

På lördagen 6 april hölls extrastämma i Kvantingen, för att besluta om renovering av gårdarnas lekplatser. En timme före stämman fanns tillfälle att se färgplanscher med förslag till de tre första ombyggda lekplatserna, och diskutera projektet med två av styrelsemedlemmarna Helene Vaara och projektledaren Andreas Fredriksson. Under stämman diskuterades bl.a. vilken prioritet lekplatserna skulle ha i förhållande till andra underhållsarbeten i våra fastigheter, och kostnader för dessa.

Vid omröstningen fanns tre förslag: 

1. att återremittera ärendet till ordinarie årsstämma i maj, eller att avgöra frågan idag. 

2. att uppdra åt styrelsen att genomföra renoveringen enligt liggande förslag

3. att inte genomföra renoveringen enligt förslaget.

Beslut: Beslutades att avgöra frågan idag.

Beslut: Stämman beslutade med knapp majoritet att inte genomföra renoveringen av lekplatserna enligt liggande förslag.

Information till medlemmarna i Brf Kvannen: Extrastämma angående renovering av våra lekplatser på gårdarna

Styrelsen har beslutat att lekplatserna ska renoveras. 

Styrelsen kallar därför till extra stämma den 6 april där styrelsen förelägger ett förslag till renovering, för beslut.  

Inbjudan till information och kallelse till extrastämman delas ut separat i våra brevlådor.

« Äldre inlägg

© 2019 BRF Kvannen

Tema av Anders NorenUpp ↑