BRF Kvannen

Körvelgatan 1-55 udda nummer

Kategori: Nyheter (sida 1 av 9)

Krångel med bokningar via webben åtgärdat

Det har under en tid varit krångel att boka tvättstugorna via vår hemsida, särskilt tvättstugan i nummer 47. Idag har Certego varit här och åtgärdat felet och bokningarna ska nu fungera som vanligt igen 

Extra föreningsstämma och medlemsmöte den 13 november 2018

Stämman samlade totalt 24 st. medlemmar. Under stämman avhandlades beslut om ändring i stadgarna och beslut om byggande av nya lekplatser på gårdarna.

Beslut om ändring av stadgarna fastställdes utan någon röst däremot.

Beträffande lekplatserna redogjorde styrelsen muntligt för anbudsförfarandet och visade runt papperskopior med bilder av de tilltänkta nya lekplatserna. Kostnaden för dessa första tre lekplatser skulle bli  c:a 1 810 000 kr. I diskussionen framförde stämman, sammantaget, att underlaget för att kunna besluta om en så stor summa pengar var för dåligt presenterat. Arbetsgruppens och styrelsens arbete med frågan uppskattades, men styrelsen fick uppdraget att återkomma med bättre förhandsinformation. Frågan bordläggs till kommande föreningsstämma. Styrelsen kommer att behandla frågan skyndsamt och med förhoppningen att fler medlemmar deltar i kommande beslut om lekplatserna.

Efter stämmans avslutande fördes en allmän diskussion om saker som rör föreningen och medlemmarna. Den handlade bl.a. om varför vi installerar nya s.k. tagglås, dåliga målade linjer på parkeringsplatserna, fortkörning på Körvelgatan, ett positivt omdöme om skötsel av gårdarna. Valberedningen kom med en uppmaning om att lämna förslag till valbara personer till styrelseposterna.   

Nu kan du boka tvättstugan via webben igen

Du kan nu boka tvättstugan via vår hemsida på webben igen. Inloggningssidan har ett lite ändrat utseende, men allt fungerar som förut. Du når sidan via www.kvannen.se – Boka/Förfrågan/Boka tvättstugan.

Obs! Om du tidigare lagt en snabb länk till gamla inbokningssidan, så fungerar den inte längre. Du måste först gå in på nya sidan enligt ovan.

Styrelsen

OVK-arbetena börjar på måndag 22 oktober

På måndag 22 oktober börjar Thorzelius arbeta med rensning o justering av vårt ventilationssystem. Vi boende får skriftligt meddelande om när de kommer till aktuell lägenhet. Se till att ha plockat undan saker framför ventilerna i kök och badrum så hantverkarna kommer åt att arbeta.

Styrelsen

Gör dina bokningar på vår hemsida på webben

Fr.o.m. 1 oktober 2018 kan du boka parkeringsplats, hyra Kvantingen, övernattningsrum och förråd via vår hemsida www.kvannen.se. Du kommer där också att se en kalender över när Kvantingen redan är uppbokad. Gå in under Boka/Förfrågan på hemsidan.

Den manuella hanteringen av bokningar kommer att finnas kvar tills vidare, men vi ser helst att du använder tjänsterna på hemsidan. Dels får du ju omedelbart svar på lediga tider för Kvantingen, och så avlastar vi våra bokningsansvariga som arbetar frivilligt med detta.

Äldre inlägg

© 2019 BRF Kvannen

Tema av Anders NorenUpp ↑