BRF Kvannen

Körvelgatan 1-55 udda nummer

Kategori: Påminnelse (sida 1 av 4)

Årsredovisningen 2019 klar att läsa


Årsredovisningen (ÅR) för 2019 finns redan nu att läsa under Dokument på hemsidan. Du kommer också som vanligt att få ett pappersexemplar av ÅR tillsammans med kallelsen till årsstämman och övriga handlingar i brevlådan senast den 8 juni. Har du frågor med anledning av ÅR skriver du ett mejl till expeditionen, kvannen@blixtmail.se.

23 juni är nytt datum för årsstämman, samt poströstning

Vi vill härmed ge förhandsbesked om att årets stämma flyttas till den 23 juni 2020. På grund av de mötesrestriktioner som råder har vi också beslutat att stämmans beslut genomförs genom poströstning utan fysisk närvaro i möteslokal. Instruktioner om hur det ska gå till, röstningsmaterial, kallelse och årsredovisning kommer att delas ut till samtliga medlemmar i våra brevlådor inom kort.

Styrelsen

Alla tvättstugor är nu tillgängliga att boka via hemsidan igen

Samtliga tvättstugor går nu att boka via hemsidan igen, även ”11-an” som varit ur funktion en tid.

Sopning av garage

Varje år sker sopning av våra garage, vår och höst.

Nu är det dags att sopa bort det som samlats sedan den senaste sopningen.

För att göra detta möjligt och att undvika skador på ditt fordon måste vi be dig att flytta ditt fordon den aktuella dagen mellan kl 10 – 16, se schema nedan.

Detta kan också vara ett bra tillfälle för dig att ta bort eventuellt onödigt material som idag kan finnas framför bilen. Endast en extra uppsättning hjul får finnas.

Vi beklagar de eventuella besvär detta kan ha för dig.

Om Du är tvungen att ställa bilen på avgiftsbelagd plats på Körvelgatan i samband med städningen är föreningen beredd att betala för den tid Du står där. Pengar utbetalas mot uppvisande av kvitto.

Tisdag 12/5 kl: 10:00 – 16:00 Garagelänga 901 – 930

Onsdag 13/5 kl: 10:00 – 16:00 Garagelänga 801 – 821

Torsdag 14/5 kl: 10:00 – 16:00 Garagelänga 701 – 715

Meddelande från styrelsen angående åtgärder med anledning av Corona-virussituationen

Med anledning av smittorisk för Coronaviruset håller expeditionen stängt för besök fr.o.m. idag 31 mars 2020 och tills vidare. Ärenden till styrelsen hänvisas därför till kontakt via mejl till expeditionen, kvannen@blixtmail.se, eller meddelande i brevlådan utanför expeditionen.

Vi vill samtidigt meddela att den planerade årsstämman 27 maj 2020 kan komma att flyttas fram i tiden och även anpassas till de allmänna restriktioner som regeringen utfärdar och vad som regleras i Lagen om ekonomiska föreningar. Så snart läget klarnar återkommer vi med besked i frågan till samtliga medlemmar.

« Äldre inlägg

© 2020 BRF Kvannen

Tema av Anders NorenUpp ↑