BRF Kvannen

Körvelgatan 1-55 udda nummer

Kategori: Nyheter (sida 1 av 10)

Nyvald styrelse i Brf Kvannen

På föreningsstämman den 22 maj valdes följande styrelseledamöter:

Ordförande: Peter Öström, Körvelgatan 25 C

Vise ordf.:     Christer Holmberg, Körvelgatan 29 B

Sekreterare:  Annette Ågren, Körvelgatan 41A

Ledamot:       Martin Alm, Körvelgatan 45 C

Ledamot:       Veronica Alba, Körvelgatan 41 B

Suppleant:     Björn Eriksson, Körvelgatan 49 A

Suppleant:      Elsa Grahn, Körvelgatan 23 B

Suppleant:      Pia Persson, Körvelgatan 1 B

Mer information från stämman kommer i Informationsbladet i juni

Till medlemmarna i Brf Kvannen. Extrastämmans beslut att inte genomföra renovering av gårdarnas lekplatser.

På lördagen 6 april hölls extrastämma i Kvantingen, för att besluta om renovering av gårdarnas lekplatser. En timme före stämman fanns tillfälle att se färgplanscher med förslag till de tre första ombyggda lekplatserna, och diskutera projektet med två av styrelsemedlemmarna Helene Vaara och projektledaren Andreas Fredriksson. Under stämman diskuterades bl.a. vilken prioritet lekplatserna skulle ha i förhållande till andra underhållsarbeten i våra fastigheter, och kostnader för dessa.

Vid omröstningen fanns tre förslag: 

1. att återremittera ärendet till ordinarie årsstämma i maj, eller att avgöra frågan idag. 

2. att uppdra åt styrelsen att genomföra renoveringen enligt liggande förslag

3. att inte genomföra renoveringen enligt förslaget.

Beslut: Beslutades att avgöra frågan idag.

Beslut: Stämman beslutade med knapp majoritet att inte genomföra renoveringen av lekplatserna enligt liggande förslag.

Information till medlemmarna i Brf Kvannen: Extrastämma angående renovering av våra lekplatser på gårdarna

Styrelsen har beslutat att lekplatserna ska renoveras. 

Styrelsen kallar därför till extra stämma den 6 april där styrelsen förelägger ett förslag till renovering, för beslut.  

Inbjudan till information och kallelse till extrastämman delas ut separat i våra brevlådor.

Uppdatering av hemsidan

Vi genomför för närvarande en genomgång och uppdatering av uppgifterna i hemsidan. Vi vill ändå flagga för att det fortfarande kan finnas vissa uppgifter kvar som blivit inaktuella och inte hunnit justeras.

Krångel med bokningar via webben åtgärdat

Det har under en tid varit krångel att boka tvättstugorna via vår hemsida, särskilt tvättstugan i nummer 47. Idag har Certego varit här och åtgärdat felet och bokningarna ska nu fungera som vanligt igen 

Äldre inlägg

© 2019 BRF Kvannen

Tema av Anders NorenUpp ↑