Körvelgatan 1-55 udda nummer

Kategori: Påminnelse (Sida 2 av 7)

Avflyttningskontroll innan överlåtelse

Styrelsen tog den 31 maj 2021 beslut om att införa avflyttningskontroll in samband med försäljning av bostadsrätt. Kontrollen syftar till att kontrollera de delar som föreningen ansvarar för samt kontrollera att bostadsrätten har fuktskador.

Tele2 och Com Hem går ihop – heter nu Tele 2

Här information om förändringar om vårt gruppavtal med Com Hem. Samtliga abonnenter ska också erhållit ett privat mejl om förändringen. Här information från Tele2 som föreningens styrelse erhållit:

Nu har två varumärken blivit ett. Som ett nytt och ännu starkare Tele2 kan vi göra mer för våra kunder. För dig som kund kommer allt fungera som vanligt utan att du behöver göra något. Du kommer även i fortsättningen erbjudas marknadens största utbud av telekomtjänster – från en och samma operatör. Vi bygger just nu ut ett av världens modernaste 5G-nät och uppgraderar samtidigt vårt 4G-nät med ny teknik. Det ger dig och miljontals andra tillgång till ännu snabbare och stabilare uppkoppling. Som kund hos Sveriges första klimatneutrala telekombolag bidrar du också till att göra skillnad – idag och för kommande generationer.

Som nya Tele2 kommer vi ge dig bättre service, smidigare lösningar och ännu mer obegränsade möjligheter för allt som är uppkopplat, oavsett om du är privatperson, företagare eller fastighetsägare. Vårt mål är att fortsätta erbjuda obegränsade möjligheter, så att du kan fokusera på det viktigaste – din kärnverksamhet och dina kunder.

Du hittar oss här på tele2.se/foretag, i Tele2-butikerna och hos Tele2s kundservice på telefonnummer 90 444.

Välkommen till Tele2 Företag.

Kallelse årsstämma 20 april 2021

Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er dock att inte närvara personligen, utan att istället utnyttja möjligheten till poströstningDet för att minska smittspridningen och ta hänsyn till varandra. Håll i! Håll ut! 

Beslutet att genomföra även årets stämma via poströstning tog styrelsen vid styrelsemöte 2021-01-11. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelser att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.  

Lagen har tillkommit för att minska sprittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna ges samtliga medlemmarna möjlighet att påverka genom att lämna sin röst.  

I år har inga motioner inkommit och de från föregående år har vi kort informerat om status i infobladet februari.  

Till kallelse som lagts i ditt postfack är bifogat: 

  • Information till poströstningsmall 
  • Poströstningsmall  
  • Valberedningens förslag 
  • Årsredovisning inkl. revisionsberättelse  
    OBS! saknas årsredovisning i detta utskick har vi inte hunnit få den från tryckeriet i tid till utdelningen av kallelse och poströst. Delas ut så fort den kommer.  
  • Kuvert till poströst 

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till oss i styrelsen på kvannen@blixtmail.se  

Vi gör vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Bostadsrättsförening Kvannen. 

Årets stämma är den 20 april

Årets stämma blir den 20 april och p g a pandemin så genomförs den även i år via poströstning. Kallelse , information och poströstningsblankett kommer att läggas i ditt postfack senast två veckor innan stämman.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2021 BRF Kvannen

Tema av Anders NorenUpp ↑