Information och stadgar  

      pdficon_small Årsredovisning 2022

      pdficon_small Brf Kvannen stadgar 2018

      pdficon_small Stämmofullmakt

      pdficon_small  Störningsschema

       pdficon_small Brandskydd

       pdficon_small Underhållsplan 2017 – 2046

pdficon_small Nyckeladministration

        Garage och Parkeringsplatsregler

        Parkering på gårdarna

 pdficon_small Att tänka på vid renovering av badrum eller kök

       pdficon_small GDPR

Kartor

pdficon_small Områdeskarta

pdficon_small Parkeringskarta

pdficon_small Zonindelning cykelhus

 Anvisningar och manualer

pdficon_small Bruksanvisning elplint parkering

pdficon_small Bruksanvisning tidsbokning tvättstuga

Blanketter

wd Mall för motioner

pdficon_small Avtal utbyggnad befintlig balkong

pdficon_small Avtal utbyggnad mot grönområde

Åtgärdslista vid skador steg för steg