OBS! Det råder just nu längre väntetid än vanligt då vi genomför en stor inventering av förråd. Alla nya förfrågningar tas emot men kommer inte att behandlas förrän i september. Tack för visad förståelse. 

Här kan du skicka en förfrågan direkt om att hyra ett extraförråd. I föreningen finns två olika sorters extraförråd till en kostnad om 75 kronor/månad.

Inre förråd finns i en portuppgång, på övre plan. Cirka 1-2 kvm, men högt i tak.

Yttre förråd finns utanför entréporten. Cirka 1-2 kvm, men högt i tak. Ej lämpligt för fuktkänslig förvaring.

Önskar du att hyra ett förråd nära där du bor kan väntetiden bli betydligt längre än om du tar det som erbjuds.

Du får alltid ett svar på din förfrågan, men det kan vara så att att alla förråd är upptagna för tillfället. Då skapas ett kösystem.