Här kan ni läsa svaren på de vanligaste frågor vi i styrelsen får.

Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand – hur gör jag?
Gå in på vår hemsida under För Boende, under Nyinflyttad och se punkt 1.9

Ytterdörren till trapphusen låter illa/går ej att stänga ordentligt.
Detta kan ni själva felanmäla till Riksbyggen. Se anslag i trapphuset.

Fläktarna på taket låter illa.
Detta kan ni själva felanmäla till Riksbyggen. Se anslag i trapphuset.

Tvättmaskinen i tvättstugan fungerar ej.
Detta kan ni själva felanmäla till Riksbyggen. Se anslag i trapphuset.

Vad är policyn för parkeringsplatser samt kötider?
Läs mer här.

Vi har fått en skada i lägenheten – vad gör vi?
Texten uppdateras

Vi önskar bygga ut vår balkong. Hur gör vi?
Vi beslutar om eventuella altanutbyggnader på våra styrelsemöten. De håller vi 1 gång/månad. Därefter får ni skriftligt besked.
Kom in alternativt lämna i vår brevlåda en ritning på hur ni tänker bygga.
Här finns lite regler på hur ni får bygga. pdficon_small Utbyggnad balkongpdficon_small Utbyggnad altan mot grönområde

Vi önskar bygga om vår redan utbyggda balkong/altan. Hur gör vi?
Man måste ha styrelsens tillåtelse även för ombyggnationer av befintliga altaner/uteplatser. Vi beslutar om eventuella
altanutbyggnader på våra styrelsemöten. De håller vi 1 gång/månad. Därefter får ni skriftligt besked.
Kom in alternativt lämna i vår brevlåda en ritning på hur ni tänker bygga.
Här finns lite regler på hur ni får bygga. pdficon_small Utbyggnad balkongpdficon_small Utbyggnad_altan mot_grönområde

Vi önskar renovera i vår lägenhet. Måste vi fråga er?
Om ni planerar göra större ingrepp i fastigheten som påverkar lägenheten väsentligt så måste ni fråga styrelsen om lov.
Enligt Bostadsrättslagen får man inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Med större ingrepp menas bland annat renovering av badrum, ta upp altandörr, bygga altan, ändra eldragningar, ändra rördragning, flytta väggar och så vidare.

Skriv ner vad ni planerar göra så tittar styrelsen på det och beslutar vid sitt månadsmöte. Det är bättre att fråga en gång för mycket.

Läs mer här  Att tänka på vid renovering av badrum eller kök.

Min kran i badrummet läcker, lagar föreningen det?
Allting som ingår i det inre i lägenheten ansvarar innehavaren för. Så dessvärre måste ni själva stå för reparation av kranen.

Jag behöver extranyckel till ytterdörren – hur gör jag?
Ni kan själva åka till Certego på Fyrislundsgatan 68 och kopiera en sådan. Observera att endast registrerad medlem har mandat att göra detta.
Man måste kunna uppvisa legitimation.

Vi önskar sätta upp en markis, får vi det?
Det är tillåtet att sätta upp en markis. Om ni kan så välj gärna någorlunda samma färgsättning som eventuella grannar har.
Vidare skall ni om tillämpligt även sätta markisen på samma höjd som grannarna. Bostadsrättshavare ansvarar för skötsel och underhåll. Kom ihåg att du behöver skriftligt godkännande från styrelsen. Se pdficon_small paragraf 44 i stadgarna för ytterligare info.

Vi vill sätta in en spisfläkt, vilka regler gäller?
Det är givetvis tillåtet att sätta upp en spisfläkt. Fläkten skall dock vara av kolfiltertyp. Ni får ej heller ansluta fläkten till lägenhetens befintliga ventilation. Alternativt kan en spiskåpa med spjäll sättas in. Vid frågor kontakta styrelsen.

Mina grannar ställer cyklar i trappen!
Det är ej tillåtet att ha cyklar och andra saker i trappen. Det enda som i dagsläget tillåts i trapphuset är barnvagnar och handikapphjälpmedel.
Vi föreslår att ni försöker att tala med er granne och be denne att ställa sin cykel i cykelstället.

Vilken nyckel går till containern?
Nyckeln som passar är samma som till lägenheten.

Vad får jag slänga i containern?
Mellan husen nr.43 och 37 finns det en anläggning med container där du skall lägga dina grovsopor. Materialet skall läggas i containern. Det är inte tillåtet att slänga gamla kylskåp, TV-apparater, möbler eller liknande i eller utanför containern. Du måste själv transportera detta till kommunens återvinningscentraler!

Jag har sagt upp min parkeringsplats. Ändå får jag fortfarande betala för den på avgiftsavin – vad gör jag?
Kontakta vår ekonomiska förvaltare, Riksbyggen, De registrerar detta så att korrigering sker på nästa avgiftsavin. Ibland kan det dock hända att ändringen ej hunnit registrerats innan avgiftsavin skickats ut. Korrigering för er avgift kommer att ske till nästa avi. Om ni ej kan vänta tills dess kan ni ta kontakt med Riksbyggen.

Observera att uppsägningstiden är 3 månader (gäller ej i samband med flytt).

Jag har tappat bort min markör till servicehus/cykelförråd – vad gör jag?
En ny markör kan hämtas ut på Certego. Markören betalas av lägenhetsinnehavaren.

Ange adress, lägenhetsnummer. Legitimation erfodras.

Jag tycker det vore kul med en bastu i föreningen – hur gör jag?
Alla typer av liknande förslag är sådant som måste beslutas på föreningens årsmöte. Skriv en motion som ni lämnar in i god tid innan årsmötet (se  stadgarna).
Tänk på att du måste själv komma och presentera din motion. Årsmötet beslutar sedan om det blir bastu i föreningen eller ej. Se denna wd Mall för motioner Motion lämnas in senast 1 februari.