Vår bostadsrättsförening och vårt område är mycket trivsamt och trevligt att bo i.

Tyvärr händer det ibland att man upplever att man blir störd av någon granne kvälls- och nattetid.

Vi har alla olika uppfattningar om hur man upplever en störning och vad det är.

Det absolut bästa sättet att undvika missförstånd är givetvis att prata med varandra.

Meddela gärna dina grannar i samband med större händelser genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i din port, med datum, tidsaspekt och avsändare. Be dina grannar ringa på om de tycker att det är för livat. Tänk på grannsämjan!

Det finns dock tillfällen då det kanske inte är läge att gå att ringa på din granne och be dessa vara tysta.

Föreningen har därför ett störningsjour-avtal med Safe Security AB.

Safe Security AB har bemanning dygnet runt och kommer med egen personal till platsen och adressen du har uppgett. De kontrollerar på plats, genom att lyssna, ringa på den som stör eller kontakta anmälaren. De förfogar också över nyckel till entréportarna.

Styrelsen får därefter ett mail med rapport av besöket, vad som inträffat, vilken typ av störning samt om det kunnat bekräftats.

Värt att tänka på är att varje besök debiteras (f.n 1250:-) på föreningen. Vid upprepade besök (3 st) och störning ej kunnat bekräftats så kommer besök att debiteras anmälaren i efterhand.

Telefonnummer till Safe Security AB är 018-15 74 44