Ordförande: Peter Öström, Körvelgatan 25 C
Vice ordförande:  Anette Ågren, Körvelgatan 41 A
Sekreterare: Carina Kindström, Körvelgatan 5 A
Ledamot: Elsa Grahn, Körvelgatan 23 B
Ledamot: Karl Eriksson, Körvelgatan 43 C
Suppleant:  Jonas Eliasson, Körvelgatan 21 B
Suppleant: Ulrika Jansson, Körvelgatan 19 C
Suppleant: Håkan Adenmark, Körvelgatan 5 B

Valberedningen

Christopher Lidbom, Körvelgatan 55A
Björn Eriksson, Körvelgatan 49A
Inga Eriksson, Körvelgatan 13 C (sammankallande)