Ordförande Claes-Göran Hedman
Vice ordförande
Christer Holmberg
Sekreterare Mattias Sundström
Ledamot Ragnar Vidgar
Ledamot Pernilla Gripenfeldt
Suppleant Björn Eriksson
Suppleant Andreas Fredriksson