Hösten 2019 gav styrelsen i uppdrag till en arbetsgrupp bestående av ordf. Peter Öström och suppl. Elsa Grahn och Björn Eriksson att kartlägga nuvarande behov av underhåll och renovering av föreningens vatten -, värme – och avloppsnät.

Arbetsgruppens arbete kommer löpande att redovisas här och på medlemsmöten. Inledningsvis kommer här en rapport från kartläggning av gruppens arbetsflöde, samt en förstudie av VVS-status med hjälp av VVS-konsult.

pdficon_small Informationsmöte 2022-11-23

pdficon_small Informationsmöte 2022-05-12 med frågor

pdficon_small Kartläggning av gruppens arbete

pdficon_small Förstudie Stammar, Våtrum och värmemätning (1)

pdficon_small Utredning inför stambyte

pdficon_small Utredning VVS-projekt Brf Kvannen februari 2022.docx