Mellan husen nr.43 och 37 finns det en anläggning med container där du skall lägga dina grovsopor. Materialet skall läggas i containern. Det är inte tillåtet att slänga gamla kylskåp, TV-apparater, möbler eller liknande i eller utanför containern. Du måste själv transportera detta till kommunens återvinningscentraler!