Till årsstämman hade det inkommit motioner avseende gemensam bilpool och verktygsbank. Stämman beslutade att styrelsens fick i uppdrag att undersöka ifall det finns ett intresse bland medlemmarna för en gemensam verktygsbank och bilpool genom en enkätundersökning. Styrelsen har lagt till några ytterligare frågor som gäller hur vi önskar nyttja gemensamma lokaler i föreningen. Klicka på länken för att komma till undersökningen.

https://sv.surveymonkey.com/r/KQHVRWJ

Önskar ni istället besvara enkäten via papper, kontakta styrelsen för att få enkäten i pappersform.