För att upprätthålla en säker miljö av vårt taggsystem och bokningsystem kommer ett arbete att utföras av Certego  den 6/3 kl. 07:00 – 16::00.

Det kan innebära att kortare driftstörningar förekommer på webbtjänster, mobila applikationer och administrativ åtkomst till miljön under servicefönstret.