Kära boende nu har ett nytt Infoblad släppts, samt information om vårt nya kommunikationsverktyg BoAppa.
Allt finns att läsa nedan: